City Light plan grada

Korištenje planova gradova za reklamne panoe. Sve karte su naša vlastita autorska dijela na koje imamo isključiva prava, i koja isključivo mi možemo prenjeti na pravne subjekte uz Ugovor u pisanom obliku.

Plan grada CroMaps
Reklamni pano s planom grada se postavlja u središtu grada i svojim izgledom treba privlačiti prolaznike, ali i pružati informacije na planu grada kao korisne putokaze. City light plan grada CroMaps

Reklamni panoi se u pravilu postavljaju na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada, naknada se plaća Gradu, a tko ima neke zahtjeve za postavljanjem panoa na javnoj površini, treba se prvo obratiti Gradu, odnosno UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti ili tvrtkama koje imaju koncesiju za obavljanje te djelatnosti.

Reklamna vitrina je namijenjena isticanju reklamnih poruka, u svrhu komercijalnog reklamiranja i oglašavanja te za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada ili drugog orijentacijskoga plana - City light. City light mora biti izrađen od trajnog materijala, a može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvijetleći.
Plan grada CroMaps
Slobodnostojeći (sandwich) reklamni pano je pano na prijenosnom stalku kojeg koriste poslovni subjekti za reklamiranje odnosno pružanju informacija o svojoj djelatnosti, a postavljaju se uz ili ispred poslovnog prostora u kojima obavljaju djelatnost.

Primjena naših karata moguća je i na info panoima koji se postavljaju na frekventnoj lokaciji grada (centru, u sklopu panoa na autobusnom stajalištu i slično).

Izrada info panoa spada u „smeđu signalizaciju“ – znakovi i info panoi s natpisima kulturnih i  povijesnih znamenitosti, međunarodno je priznat način vođenja turista kroz neko područje.

U Hrvatskoj se ona postavlja od 2002. godine, ali taj posao ide vrlo sporo. Da bi ga ubrzala, Hrvatska je turistička zajednica  (HTZ) odlučila s više novca sufinancirati projekt smeđe signalizacije koja bi trebala svim posjetiteljima turističkih  središta u Hrvatskoj olakšati snalaženje na prometnicama te u gradovima i mjestima.

HTZ sufinancira pripremu, izradu i postavljanje turističke signalizacije s čak 50 posto od ukupne vrijednosti projekta turističkim zajednicama kontinentalne Hrvatske. Plan grada CroMaps

Specifikacija poslovnog info panoa "CroMaps"

Displej je izrađen od metalne konstrukcije otporne na atmosferilije, eloksirano.
Vrata za izmjenu grafike su prozirna od otvrdnutog polikarbonata otpornog na oštećenja, UV zračenje i atmosferilije.
Svijetlosni elementi su LED diode na SMD traci potrošnje 18W.
Displej se spaja ili na 220V naponsku mrežu ili se puni solarnim baterijama.
Materijali u unutrašnjem djelu su PVC i PMMA (plexiglas).
Sve je zatvoreno na vanjske utjecaje osim uslijed izrazito nasilnog utjecaja (razbijanje alatima ili izvanredni slučaj).