My CroMaps

MyCroMaps je on-line servis koji Vam omogućava korištenje odabrane CroMaps interaktivne karte na vlastitim web stranicama. Sve karte su naša vlastita autorska dijela na koje imamo isključiva prava, i koja isključivo mi možemo prenjeti na pravne subjekte uz Ugovor u pisanom obliku.

Primjer - implementacija web karte

MyCroMaps - kod ovakvog prikaza koristi se postojeća baza podataka koja je na CroMaps portalu sa detaljnom kartom općine/grada/otoka/županije.

MyCroMaps web - implementacija postojeće digitalne karte na web stranice po zahtjevu korisnika uz mogućnost izbornika prema potrebama naručitelja.

Kako i gdje koristiti MyCroMaps? Uslugu MyCroMaps možete na primjer koristiti:

- na gradskim ili turističkim portalima
- na vlastitim web stranica pod dijelom "kako do nas, naša lokacija, gdje smo, kontakt ..."
- za prikaz raznih lokacija (poslovnice, nekretnine) na kojima poslujete i sl.

Hvala Vam što ste nam ukazali poverenje i posjetili naš CroMaps portal. Želja nam je da u nama prepoznate dobrog partnera za sve Vaše potrebe u domeni kartografije. Nazovite za ponudu korištenja MyCroMaps servisa.