Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja CroMaps on line servisa, rezervacije i kupnje proizvoda

1) Internet je međunarodna mreža koju izravno ne kontrolira CroMaps navigator (u daljnjem tekstu CroMaps). CroMaps ne može jamčiti da će uvijek i u svakom trenutku online servis biti dostupan. CroMaps ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale korištenjem servisa Interneta kao medija za trgovanje. CroMaps je poduzeo napore u cilju osiguravanja sigurne veze između kupca proizvoda i usluga ponuđenih na ovom portalu i CroMapsa u dijelu kada se od kupca traži da unese podatke koji se odnose na njegovu kreditnu karticu i veza je tada zaštićena SSL protokolom. Svaki korisnik portala  koristi servis isključivo na vlastiti rizik.

2) Svi podaci na CroMaps portalu podložni su promjenama od strane CroMaps-a bez prethodne najave. Svaki kupac proizvoda i usluga ponuđenih na ovom portalu morat će potvrditi upoznatost sa svim uvjetima sklapanja ugovora prije nego ugovor sklopi, tj. kupi proizvod ili uslugu ponuđenu na portalu. Svaki kupac proizvoda i usluga će dobiti korisničko ime i lozinku putem koje će ga sistem prepoznavati a upoznatost s uvjetima sklapanja ugovora će morati potvrditi svaki put kada dođe do promjene bilo kojeg dijela uvjeta u odnosu na uvjete koji su bili na snazi u trenutku njegove prethodne kupnje.

3) U slučaju da kod kupca proizvoda i usluga ponuđenih na portalu dođe do promjene bilo kojeg podatka koji bi mogao biti važan za uspostavljanje kontakata između CroMaps-a i kupca, ili bi mogao biti važan za pravilno i pravovremeno korištenje kupljenih proizvoda i usluga kupac je obvezan u najkraćem roku obavijestiti CroMaps o nastaloj promjeni i snosi sve štete koje bi mu eventualno mogle nastati zbog činjenice da CroMaps posjeduje pogrešne podatke.

4) Svaki korisnik ovog portala razumije i suglasan je da CroMaps pridržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim servisima ukoliko se isti koristi na nedopušten način i da CroMaps ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku usluge zbog evenutalne štete koja bi istom mogla nastati zbog prinudnog ukidanja servisa. CroMaps ima pravo zatražiti od korisnika usluga nadoknadu troškova koji su izazvani nedozvoljenim korištenjem CroMaps servisa.

5) Svaki korisnik ovog portala je suglasan da će portal koristiti sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske i odgovarajućim međunarodnim propisima, u razumnom obujmu i uvijek u dobroj vjeri. Korisnik portala ne smije koristiti portal za objavljivanje ili prenošenje informacija koje nisu u skladu s postojećim Hrvatskim i međunarodnim zakonima. Korisnik usluga se obvezuje da neće koristiti portal za objavljivanje ni prenošenje informacije za koje zna ili pretpostavlja da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima. Korisnik portala ne smije objavljivati niti prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, krive navode ili tvrdnje. Korisnik portala se obvezuje da neće drugim korisnicima Interneta slati niti prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena. Korisnik usluga ne smije objavljivati tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. te se obvezuje da neće objavljivati, slati niti prenositi vrijeđajuće, prijeteće, vulgarne, rasisističke ili šovinističke sadržaje.

6) CroMaps zadržava pravo informiranja svojih  korisnika usluga putem elektroničke pošte ili pismenim putem o promjenama, novim uslugama i drugim podacima vezanim uz CroMaps.

7) Korisnik portala može prekinuti korištenje servisa u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, osim ukoliko je ugovorom kojeg je sklopio s CroMaps-om drukčije određeno.

8) Korisnik portala dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku  koja služi za autorizaciju korištenja CroMaps servisa. Korisnik usluga je odgovoran za podmirivanje troškova nastalih korištenjem njegovog korisničkog imena i lozinke po trenutno važećem cjeniku CroMaps servisa. Ukoliko, bez obzira na razlog,  korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i lozinke, obvezan je u najkraćem roku obavijestiti CroMaps o svojoj sumnji a CroMaps će odmah po primitku obavijesti obustaviti korištenje servisa tom korisničkom imenu i toj lozinci. Korisnik odgovara CroMaps-u za sve obveze nastale do trenutka dostavljanja obavijesti o sumnji na neautorizirano korištenje. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisnik usluga je suglasan da može biti privremeno onemogućen u korištenju usluga za vrijeme dok traje provjera osnovanosti njegove prijave.

9) Cijene svih proizvoda i usluga ponuđenih na ovom portalu ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). U slučaju da nastane dugovanje korisnika prema CroMaps-u tada CroMaps ima pravo sudskim putem zatražiti naplatu dugovanja. Korisnik je u tom slučaju obvezan podmiriti sve troškove koje će time biti izazvani (troškovi odvjetnika, sudski troškovi i sl.)

10) Korisnik ima mogućnost i pravo zatražiti detaljnu specifikaciju troškova nastalih korištenjem portala kao i specifikaciju svih proizvoda i usluga kupljenih na portalu, pod njegovim korisničkim imenom - pismenim putem. Ta se usluga posebno naplaćuje po važećem cjeniku CroMaps-a.

11) U slučaju ne primanja potvrde za traženu uslugu iz nepredviđenog razloga (npr. prekida veza na Internet-u i sl.) u roku od 24 h od trenutka traženja usluge, korisnik se može obratiti nadležnoj službi za kontrolu usluga elektronskim putem (ili nekim drugim načinom koji će biti naznačeni prilikom izbora usluge) te provjeriti trenutno stanje svoje rezervacije.

12) Sve informacije sadržane na CroMaps portalu uključujući i njegov grafički izgled predmet je vlasništva Branke Poljak te njihovo kopiranje, djelomično ili u cijelosti, odnosno svaka upotreba protivna ovim Uvjetima pretstavlja povredu zakona o autorskim pravima.