Županije

 

Republika Hrvatska ima ukupno 6 694 naselja: 205 gradova i 6 489 mjesta. U gradovima živi 57,1% stanovništva, a na selu 42,9%. Četiri grada imaju više od 100 000 stanovnika.

Najveći grad je Zagreb s oko 900 000 stanovnika, po veličini slijede Split sa 190 000, Rijeka sa 170 000, i Osijek sa 105 000 stanovnika. Šest gradova (Dubrovnik, Sisak, Varaždin, Šibenik, Vinkovci i Bjelovar) imaju između 25 000 i 50 000 stanovnika. Gradovi uglavnom pripadaju dvama kulturno-arhitektonskim stilovima: mediteranskom (u obalnom području) i srednjo-europskom (na kontinentalnom području).